2011-01-11 16:50 #0 av: ryttarn

Vill du som hästägare – eller hästvän – spara pengar och samtidigt bidra till att minska hästnäringens negativa klimatpåverkan? Med enkla medel och förändringar kan hästnäringen minska utsläppen av bland annat koldioxid och öka energieffektiviteten – allt för att skapa en klimatsmartare hästvärld.

En mycket intresant artikel om vad du kan göra för att minska klimatpåverkan av din hästverksamhet finns här:

http://www.nshorse.se/cm/1.40142