2009-03-05 11:34 #0 av: Teja-Bea

Uppdateras med datum och länk till proposition så snart detta publicerats av SPTF

Svenskt Ponnytravkriterium för 3-åriga svenskfödda ponnyer, kat. A + B

Svenskt Ponnytravderby för 4-åriga svenskfödda ponnyer, kat. A + B

Svenskt 5-års mästerskap för 5-åriga svenskfödda ponnyer, kat. A + B

Svenskt Mästerskap i ponnytrav för svenskfödda ponnyer, kat. A + B

Svenskt Mästerskap i ponnymonté för svenskfödda ponnyer, kat. A + B

Guldstoet för svenskfödda ponnyer ston, kat. A + B

 

Stockholms Ponnytravsällskap

Kriteriet kat. A + kat. B

SM kat. A

 

Värmlands Ponnytravsällskap

5-års mästerskap kat. A + kat. B

 

Kalmar Ponnytravare

Guldstoet kat. A + kat. B

 

Gävle Ponnytravklubb

Monté SM kat. A + kat. B

 

Gotlands Russtravklubb

SM kat. B 13/7

 

Skånes Ponnytravklubb

Derby kat. A + kat. B

 

Fastställt vid styrelsens möte den 4/12 2008