01 - Allmänt om ponnytrav

NY information angående Kompetensbevis!

2008-01-24 17:07 #0 av: AnnaLundin

STC och SG uppmanar nu alla att avvakta med att skaffa kompetensbevis, efter att ha fått ny information vid kontakt med jordbruksverket!

Följande text, innehållande bl.a pressmeddelande från STC och SG, är saxad från Hästmagasinets webplats: 

-----------------------------------------------------

Kaoset rörande frågan om vem som behöver kompetensbevis vid transport av häst återuppstår.
STC och SG anser efter nya kontkater med Jordbruksbverket att endast de som mot ersättning transporterar andras hästar behöver gå kurs.
Det antyder att Jordbruksverket ändrat sin uppfattning i frågan. 

Pressmeddelande från STC och SG:

EU ha kommit med en förordning om regler för transport av djur. Förordningen är mycket oklar i sina formuleringar och har skapat tolkningsproblem. Olika länder har gjort sina tolkningar och ingen vet idag med säkerhet vad som gäller i de olika länderna. Hästnäringen har gemensamt haft ett otal samråd i frågan med numera nedlagda Djurskyddsmyndigheten. Vi ansåg att vi kommit fram till en tolkning som var möjlig att anpassa till våra förhållanden i Sverige under våren 2007. Jordbruksverket övertog senare ansvaret för frågan när Djurskyddsmyndigheten lades ned.

Myndigheten hade för avsikt att omarbeta de nationella föreskrifterna i transportfrågorna för att få en anpassning till förordningen och få ett klargörande vad som egentligen gäller. Detta skulle vara klart i god tid innan årsskiftet 2007-2008. Detta var också en förutsättning för att kunna starta upp kvalitativt godtagbara utbildningar enligt de krav som EU ställt. Denna nationella föreskrift har ännu inte presenterats av myndigheten.

Jordbruksverket har på sin hemsida information i frågan, men den är inte helt lätt att förstå och innehållet är inte överensstämmande med de samförståndslösningar som vi gemensamt arbetade fram med Djurskyddsmyndigheten. Andra kanaler har spridit information som på olika sätt förvirrat begreppen ytterligare. Ryktesspridning florerar och näst intill allmänt kaos har uppstått.

Svenska Travsportens Centralförbund (STC) och Svensk Galopp (SG) uppmanar därför alla att invänta ny information i frågan. Vi har begärt ytterligare samråd och samtal med myndigheten i frågan. Endast de som mot ersättning transporterar andras hästar rekommenderas i nuvarande läge att gå de olika kurser som hålls på olika platser i landet.

Information om godkända utbildare finns på Jordbruksverkets hemsida (www.sjv.se) . Där finns även annan information i frågan, men som tidigare nämnts är den inte helt lätt att förstå. De som skall åka till annat land bör ta reda på vilka regler som gäller i just det landet eller de länder som tranporten sker igenom. Ett alternativ är att alltid anlita en professionell hästtransportör vid den typen av resor.

Relaterade länkar

  

Av: Anna.Lundin

Datum för publicering

  • 2008-01-24
Anmäl
2008-01-24 23:00 #1 av: ostsiv

Putt

Anmäl
2008-01-26 01:22 #2 av: ostsiv

Putt igen.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.