05 - Träning

Tränaransvar - Vad gäller???

2008-02-08 20:55 #0 av: Eva_A

Vad gäller egentligen när det handlar om att träna en ponny? Ska man läsa Reglementet rakt upp och ner så är det enligt STC:s Tävlingsreglemente med tillägg enligt SPTF:s Tillämpningsanvisningar, det gäller att vara påläst och förstå vad man har läst.

Jag har gjort ett litet utdrag ur tävlingsreglementet, för att läsa hela paragraferna, följ länkarna och spara hem PDF-filer.

OBS! När det gäller Karenstider har jag länkat direkt till STC - Travsport på grund av att SPTF:s karenslista är den som publicerades i april-propositionen 2005 och det skett en hel del ändringar sedan dess.

* Kursiv stil = direkt avskrift från STC:s TR 2008 (delar av paragraferna)

TR § 1: Tillämpningsområde och underställda

Handlar i korthet om VILKA som är underställda tävlingsreglementet.

a) hästägare, tränare, körsven, ryttare, hästskötare, hästtransportör och den som anlitas av sådana personer samt annan person som är verksam vid eller tävlar på svensk travbana där offentlig travtävling arrangeras.

TR § 2: Djurskydd samt rätt att besiktiga hästar och stall m.m.

I enlighet med svensk djurskyddslag skall ponny behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Person underställd detta reglemente är skyldig att känna till innebörden av djurskyddslagen samt Statens jordbruksverks författningar och tillämpningsanvisningar om djur- och smittskydd.

 

TR § 45: Allmänna regler om användning av läkemedel m.m.

Tränaren ansvarar för rutiner vid medicinering av de hästar som han (vad sjutton, inga kvinnliga tränare??? ) har i sin träning.

Tränare skall föra löpande behandlingsjournal i den omfattning STC (SPTF) föreskriver i STC:s månadsproposition.

Tränaren ansvarar för att bestämmelserna i 43-45 §§ iakttas. Det åligger tränare att skaffa sig vetskap om och informera underställd personal (gäller även medhjälpare) om bestämmelserna i 43-46 §§ och av STC och travsällskap meddelade särskilda föreskrifter enligt 43-46 §§.

TR § 48: Hästens utrustning

Körsven/ryttare och tränare är ansvarig för att ekipagets tävlingsutrusting är i fullgott skick och riktigt anbringad samt att den överensstämmer med av STC utfärdade bestämmelser. Körsven/ryttare och tränare ansvarar för att ekipaget är försett med enligt programmet rätt nummer och tävlingsfärger.

TR §  72: Påföljd vid otillåten användning av läkemedel m.m.

1 mom: För brott mot 43 eller 44 §§ med avsikt att påverka hästs aktuella prestationsförmåga i tävling eller träning som är att jämställa med tävling eller mot 46 § fjärde stycket döms:

- tränare eller annan, underställd detta reglemente, till förlust av licens i minst två år och till totalt eller partiellt tillträdesförbud i minst två år.

Är brottet begånget av hästägare kan dennes rätt att vara registrerad som hästägare i STC:s hästägarregister återkallas eller vägras för viss tid eller för alltid.

2 mom: För brott mot 43 eller 44 §§, begånget av oaktsamhet skall tränaren eller annan, underställd detta reglemente, om han ej är ansvarig enligt 1 mom., dömas till böter. Vidare kan kör-/ridförbud, anmälningsförbud och/eller totalt eller partiellt tillträdesförbud i högst tolv månader ådömas särskilt eller i förening med annan påföljd.

Påföljd skall inte ådömas om detta framstår som oskäligt.

Är brottet begånget av hästägare kan även dennes rätt att vara registrerad som hästägare i STC:s register återkallas eller vägras för viss tid eller för alltid.

Rent allmänt innebär reglementstexten att det alltid är tränaren som har det yttersta ansvaret och ska vara medveten om att det är hon eller han som har ansvaret för att alla som på något sätt är i beröring med ponnyn sköter och hanterar den på ett korrekt sätt samt att det är väldigt viktigt att man är medveten om att det är mycket olika saker som kan ge utslag i ett dopingprov.

Relaterade länkar

Av: Eva_A

Datum för publicering

  • 2008-02-08
Anmäl
2008-02-12 10:27 #1 av: ryttarn

En mycket bra samanställning. Hur undervisar man om detta på licenskurserna? Jag menar att reglementstexten är inte alldeles lättillgänglig om man inte är mycket van att läsa denna typ av texter.

Kanske vore något för SPTF att fundera över, en samanställning på normal svenska vad det faktiskt innebär att ha strikttränaransvar. För vem kan begära att en åtta åring skall förstå vad som menas tex med:

2 mom:
För brott mot 43 eller 44 §§, begånget av oaktsamhet skall tränaren eller annan, underställd detta reglemente, om han ej är ansvarig enligt 1 mom., dömas till böter.

 

Jerker Klang,
medarbetare på ponnytrav ifokus

Gemenskap, glädje och fart - ponnytrav såklart!

Stuteri Isil, Sagolika Gotlandsruss

www.isil.se

Anmäl
2008-02-12 10:51 #2 av: Teja-Bea

Kan någon definiera ordet "ansvarig tränare"

Vad innebär detta? Måste man träna hästen fysiskt, eller är man "bara" ansvarig för hur träningen utformas/hateras?

Finns der andra tillägg?

Bea Jakobsson, ~www.stuteriteja.se~

Medarbetare gotlandsruss ifokus
Medarbetare ponnytrav ifokus

Anmäl
2008-02-12 11:40 #3 av: Kris_J

Det är ju inte så lätt att föra behandlingsjournal  i den omfattning STC (SPTF) föreskriver i STC:s månadsproposition.

Det innebär att jag läst reglementet för dåligt då jag inte insett att jag måste betälla propparna....

Anmäl
2008-02-12 11:44 #4 av: Kris_J

#3 efter månads proposition ska det stå när man inte har STC:s månadsproposition

Försökte redigera men det gick inte.

Anmäl
2008-02-12 12:28 #5 av: StuteriSolo

allt som berör även ponny borde ju finnas tillgängligt som pdf på sptf:s hemsida, så har man möjlighet att se sådant, måste ju gå att ordna. Och publiceras i ponnyronden, som ju faktiskt är organ för oss aktiva PONNYmänniskor. Alla har INTE stora travare!!!!!!!

Anmäl
2008-02-12 13:16 #6 av: AnnaLundin

Eva, som skrivit denna artikel, kommer titta in här då och då och försöka svara på frågor efter bästa förmåga.

(hon har ju inte så stort intresse av ponnytravet längre, utan gör detta för att jag ber henne om det, för att hon har stora kunskaper - en jätteeloge till henne!)

Anmäl
2008-02-12 13:47 #7 av: palomia

#2 Vet inte om man "vågar" svara på frågan, men nej man behöver inte fysiskt utföra träningen själv. Som ansvarig tränare är det mitt ansvar att se till att den som utför arbetet kring hästen skall göra vad det förväntas av mig, hur jag som tränare skulle göra med hästen... Kort sammanfattat. Alltså, har jag inte informerat "hästskötaren" på rätt sätt får jag ta "smällen" oavsett rätt eller fel.

 

Anmäl
2008-02-12 15:33 #8 av: CarinaA

ansvarig trænare=den som har ponnyn på sin træningslista !!(?) Mitt "ponnybarn" ska låna hem min shettis en månad till ett inackorderingsstall,JAG kommer att fortsætta att stå som trænare till hæsten,dærfør att om det på något sætt uppstår något som gør att jag ær tveksam till att låta hæsten starta-så ska den INTE starta !!Kan ju finnas många olika skæl t.ex-den kan ha gått i hage el box tillsammans med en hæst som står under medicinering,fått liniment med lång karens,någon som har gett honom choklad,cocacola, listan kan gøras lång med saker som kan uppstå ! O detta utan att någon menar något illa !!! O då ær det MITT ansvar som TRÆNARE att se till att hæsten INTE startar !! Det kan væl inte vara så svårt att førstå vem som ær ansvarig trænare o vad man har ansvar før !!!

Anmäl
2008-02-12 17:00 #9 av: fan_idole

Enligt Svensk Skolordlista (från 1988) som de flesta av er som är inne på denna sajt någon gång har haft tillgång till, betyder

ansvar "skyldighet att stå till svars";

att ansvara betyder antingen "ha ansvar för; vara skyldig, eller garantera";

ansvarig betyder "(person) som har ansvar";

och till slut ansvarslös betyder "(person) som inte tar sitt ansvar, eller (person som är) lättsinning".

Anmäl
2008-02-14 09:08 #10 av: Eva_A

# 2: Ansvarig tränare = Den som står som tränare på hästen, det finns ju många varianter men det är alltid den vars träningslista ponnyn finns på som är ansvarig tränare.

# 3: Behandlingsjournal behöver inte skrivas på STC:s blanketter, det räcker med att man har uppskrivet på en lista mellan vilka datum man behandlat med vad. Många skriver ju upp hur de tränar i någon typ av bok eller fil i datorn. Jag för in skoningar, balans, medicinering och avmaskning i samma system.

# 4: Beställning av STC:s månadsproposition. 
 Det behöver du inte göra, den finns att ladda ner på www.travsport.se under Blanketter som PDF-fil. Du behöver alltså inte prenumerera. (Det gör inte jag som har startande travare heller, behöver jag utskrifter så väljer jag de banor jag är intresserad av)

 Jag håller med om att det är väldigt rörigt att hålla koll på allt som gäller när det är korshänvisningar mellan alla relementen och anvisningar och föreskrifter.

 

Anmäl
2008-02-14 10:10 #11 av: Teja-Bea

Jag undrar inte vem som är ansvarig tränare, utan vad denne ansvarar för. Ex, om denne måste, fysiskt, träna hästen.

Tack #2 för ditt svar.

Bea Jakobsson, ~www.stuteriteja.se~

Medarbetare gotlandsruss ifokus
Medarbetare ponnytrav ifokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.