04 - Hästhälsa

Karenstider för läkemedel

2007-08-03 03:01 #0 av: AnnaLundin

Karenstid för läkemedel är den tid då man generellt kan räkna med att substansen finns kvar i hästens kropp efter avslutad behandling, så att det går att hitta om dopingprov tas. För att vara på den säkra sidan kan man avvakta med start i ytterligare en tid. Här hittar du aktuella karenstider.

För de preparat och/eller substanser, de behandlingar och/eller de de andra särskilda åtgärder som EJ är uppförda på karenstidslistor finns ingen fastställd karenstid, och sådana preparat och/eller substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder används därför på den ansvariges egen risk.
Karenstiden anges dock aldrig som kortare än 96 timmar = 4 dygn.

 

Karenstider för vissa läkemedel i Fass vet.

Senast uppdaterad 2007-07-08
Nyinlagda preparat eller ändringar från föregående lista är kursiverade.

Preparatnamn, aktiv(a) substans(er) och karenstid

Adequanin vet (PSGAG) 14 dygn
Ampivet vet (ampicillin) 96 timmar
Axilur vet (fenbendazol) 96 timmar

Banminth vet (pyrantel) 96 timmar
Beviplex vet (6 st B-vitaminer) 96 timmar
Bimectin vet (ivermectin) 96 timmar
Bimotrim vet (sulfadoxin, trimetoprim) 14 dygn, från 1/7 2007 96 timmar
Celeston valerat vet (betametason) 14 dygn
Celeston valerat comp vet (betametason, neomycin) 14 dygn
Celeston valerat med gentamicin vet (betametason, gentamicin) 14 dygn
Comforion vet (ketoprofen) 14 dygn
Cronyxin vet (flunixin) 14 dygn
Cydectin comp vet (moxidectin, prazikvantel) 96 timmar
Cydectin vet (moxidectin) 96 timmar

Dexadreson vet (dexametason) 14 dygn
Dihydrostreptomycin vet (dihydrostreptomycin) 96 timmar
Dinolytic vet (dinoprost) 96 timmar
Domodin vet (detomidin) 96 timmar
Domosedan vet (detomidin) 96 timmar
Droncit vet (prazikvantel) 96 timmar
Duvaxyn IE vet (vaccin mot hästinfluensa) 96 timmar
Duvaxyn IE-T vet (vaccin mot hästinfluensa & tetanus) 96 timmar
Duvaxyn T vet (vaccin mot tetanus) 96 timmar

Equiffa vet (vaccin mot hästinfluensa och rhinopneumonit/virusabort) 96 timmar
Equilis Equenza T vet (vaccin mot hästinfluensa & tetanus) 96 timmar
Equilis Pro T vet (vaccin mot hästinfluensa & tetanus) 96 timmar
Equilis Pro vet (vaccin mot hästinfluensa) 96 timmar
Equilis Resequin vet (vaccin mot hästinfluensa & ekvint herpesvirus) 96 timmar
Equilis StrepE (vaccin mot kvarka) 96 timmar
Equimax vet (prazikvantel, ivermectin) 96 timmar
Equip F vet (vaccin mot hästinfluensa) 96 timmar
Equip FT vet (vaccin mot hästinfluensa & tetanus) 96 timmar
Equip T vet (vaccin mot tetanus) 96 timmar
Eraquell vet (ivermectin) 96 timmar
Estrumat vet (kloprostenol) 96 timmar
Ethacilin Comp vet (bensylpenicillinprokain, dihydrostreptomycin) 14 dygn
Ethacilin vet (bensylpenicillinprokain) 14 dygn

Fenylbutazon vet (fenylbutazon) 14 dygn
Finadyne vet (flunixin) 14 dygn
Flunixin N-vet (flunixin) 14 dygn
Fyrantel vet (pyrantel) 96 timmar

Garamycin (gentamicin) 96 timmar
GastroGard (omeprazol) 96 timmar
Geepenil vet (bensylpenicillin) 96 timmar
Gentaject vet (gentamicin) 96 timmar

Hippotrim vet (trimetoprim, sulfadiazin) 14 dygn, från 1/7 2007 96 timmar
Hipracin vet (oxytocin) 96 timmar
Hy-50 vet (natriumhyaluronat) 14 dygn
Hylartil vet (natriumhyaluronat) 14 dygn
Hyonate vet (natriumhyaluronat) 14 dygn
Insol Dermatophyton vet (vaccin mot dermatofytos) 96 timmar
Isoba vet (isofluran) 96 timmar
IsoFlo vet (isofluran) 96 timmar
Isopto-Atropin (atropin) 96 timmar
Isopto-Maxidex (dexametason) 14 dygn
Isopto-Plain (hypromellos) 96 timmar
Ivomec Comp (ivermectin, prazikvantel) 96 timmar
Ivomec vet (ivermectin) 96 timmar
Ketalar (ketamin) 96 timmar
Ketaminol vet (ketamin) 96 timmar
Kolsuspension (aktivt kol) 0 timmar
Locoid (hydrokortisonbutyrat) 14 dygn
Metacam för häst resp för nötkreatur, svin och häst (meloxicam) 14 dygn
Myolaxin vet (guaifenesin) 96 timmar
Narcoxyl vet (xylazin) 96 timmar
Natriumklorid Fresenius Kabi (natriumklorid) 96 timmar
Nobivac Rabies vet (vaccin mot rabies) 96 timmar
Noromectin vet (ivermectin) 96 timmar
Opticorten vet (dexametason) 14 dygn
Partoxin vet (oxytocin) 96 timmar
Penovet vet (bensylpenicillinprokain) 14 dygn
Plegicil vet (acepromazin) 96 timmar
Prosolvin vet (luprostiol) 96 timmar
ProteqFlu (vaccin mot hästinfluensa) 96 timmar
ProteqFlu-Te (vaccin mot hästinfluensa & tetanus) 96 timmar
Quadrisol (vedaprofen) 14 dygn
Rabisin vet (vaccin mot rabies) 96 timmar
Receptal vet (buserelin) 96 timmar
Rintal vet (febantel) 96 timmar
Romefen vet (ketoprofen) 14 dygn
Rompun vet (xylazin) 96 timmar
Sedivet vet (romifidin) 96 timmar
Selevitan vet (granulat), (vitamin E, selen) 0 timmar
Sterilt vatten Fresenius Kabi (sterilt vatten) 96 timmar
Streptocillin vet (dihydrostreptomycin, bensylpenicillinprokain) 14 dygn
Terracortril m polymyxin B 14 dygn
Tetanusvaccin vet (vaccin mot tetanus) 96 timmar
Tokosel vet (vitamin E, selen) 0 timmar
Tribrissen vet (sulfadiazin, trimetoprim) 14 dygn, från 1/7 2007 96 timmar
Trimediazin vet (sulfadiazin, trimetoprim) 14 dygn, från 1/7 2007 96 timmar
Ultrasan vet (vitamin A, D2 och E) 96 timmar
Ventipulmin vet (klenbuterol) 14 dygn
Vetalgin vet (metamizol) 14 dygn
Vorenvet vet (dexametason) 14 dygn
Xylocain (lidokain) 96 timmar OBS! 14 dygn vid intraartikulär injektion
Xylocain med adrenalin (lidokain, adrenalin) 96 timmar OBS! 14 dygn vid intraartikulär injektion
Xylocain viskös (lidokain) 96 timmar

Karenstider för vissa preparat/substanser och vissa andra särskilda åtgärder

Senast uppdaterad 2007-06-13
Nyinlagd information är kursiverad.

Preparat/substans/åtgärd Karenstid

ACTH-preparat, minst 14 dygn
Akupunktur, 96 timmar
Blistring, minst 96 timmar
Bronkodilaterande (luftrörsvidgande) preparat, minst 14 dygn
Chiropraktisk behandling, 96 timmar
Desinfektionsmedel, tex klorhexidin, 0 timmar
Elektricitet, 96 timmar
Ex temporeläkemedel, minst 96 timmar
Homeopatika, med spädning mer än 1:10.000, minst 96 timmar
Hormonpreparat med långtidsverkan för att skjuta upp brunst, 12 månader, se även nedan*
Humanmedicinska preparat, minst 96 timmar
Inflammationshämmande preparat, (t ex DMSO) minst 14 dygn
Injektion oavsett preparat, minst 96 timmar
Invärtes naturläkemedel, minst 96 timmar
Koffein, minst 14 dygn
Kortikosteroider i annat än led eller bursa, minst 14 dygn
Kortikosteroider med längre duration än 14 dygn (i annat än led eller bursa), minst 28 dygn
Kortikosteroider i led eller bursa, minst 28 dygn
Laserbehandling, 96 timmar
Led- eller bursainjektion/ledpunktion, minst 14 dygn
Licenspreparat, minst 96 timmar
Massage med händer, 0 timmar**
Massage med utvärtes verkande apparat, 0 timmar**
Naprapatisk behandling, 96 timmar
Prokain, minst 14 dygn
Rengöringsmedel, 0 timmar
Seminvätskor innehållande antibiotika, minst 96 timmar
Slemlösande preparat, minst 7 dygn.
TNS, 96 timmar
Trimetoprim, minst 14 dygn till 30/6, från 1/7 2007 minst 96 timmar
Ultraljudsbehandling, 96 timmar**
Veterinärmedicinska läkemedel utan indikation för häst, minst 96 timmar

* Häst intagen i STC:s register eller häst som tränar och/eller tävlar i Sverige och som tillförts hormonpreparat med långtidsverkan för att skjuta upp brunst får ej starta inom 12 månader efter sista behandling. Implantat av glaskulor eller annan fysikalisk påverkan i livmodern för att skjuta upp brunst är förbjuden.

** Alla typer av elektrisk apparatur för utvärtes behandling av häst på tävlingsområdet under tävlingsdag, är ej tillåten from 1 januari 1999.
Se även Tävlingsreglementet.

Karenstider för vissa utvärtes produkter

Bedömningen som STC:s Expertgrupp gör avseende vissa utvärtes preparat avser dessas möjlighet att påverka ett dopningsprov. STC bedömer ej preparatens eventuella effekt eller verkansgrad, sådan kontroll sker genom statliga myndigheters försorg.

Tillverkare av utvärtes preparat som önskar få sådant bedömt och uppfört på denna lista, ombedes först kontakta Läkemedelsverket, eller Kemikalieinspektionen (hygien- och kosmetiska produkter) och där erhålla besked om klassificering mm. Därefter insändes denna dokumentation tillsammans med uppgifter om preparatets innehåll till STC, Expertgruppen för dopningsfrågor, 161 89 STOCKHOLM. Mer information om kostnader etc ges av STC:s veterinäravdelning.

Senast uppdaterad 2007-07-08
Nyinlagda eller ändrade preparat är kursiverade.

Produkt, Karenstid, Företag

Absorbine Veterinary Liniment, 0 tim, Equestrian Scandinavia
Albino Karledssalva, 0 tim, Thord Ohlsson, Bergsjö
Albino med ringblomma, 0 tim, Thord Ohlsson, Bergsjö
Aloe First, 96 tim, Forever Living Prod. Scandinavia AB
Aloe Heat Lotion, 96 tim, Forever Living Prod. Scandinavia AB
Aloe MSM Gel, 96 tim, Forever Living Prod. Scandinavia AB
Aloe Propolis Creme, 96 tim, Forever Living Prod. Scandinavia AB
Aloevera creme med propolis, 0 tim, AC Hästprodukter
Aloe Vera Gel, 96 tim, L-import
Aloevera gele, 96 tim, AC Hästprodukter
Aloe Vera Gelly, 96 tim, Forever Living Prod. Scandinavia AB
Aloevera Schampo, 0 tim, AC Hästprodukter
Aloevera spray för hud och sårvård, 96 tim, AC Hästprodukter
Aloe Veterinary Formula, 96 tim, Forever Living Prod. Scandinavia AB
Alosin Hovsalva, 0 tim, TH AB
AMC Isbalsam, 0 tim, Acute Medic Company of Sweden
Arnika, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Arnika, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Arnika gel, 0 tim, AC Hästprodukter
Arnika gel, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Arnika Tinktur, 0 tim, Emin Svenska AB
AVS 14, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Beelzebug, 96 tim, Firma Leo Nylander
Bio Bee Natursalva, 0 tim, Bio Bee Natursalva AB
Bioflog, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Bitter Cool, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Blue Lotion, 0 tim, Emin Svenska AB
Blue Lotion/Pharma Blue, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Blue Lotion Stark, 0 tim, Emin Svenska AB
Blue Only, 96 tim, Pharmacare Nova Oy
Blue Spray, 0 tim, Emin Svenska AB
B.S. Double, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Cai-Pan Liniment, 0 tim, Cai Pan AB
Charme, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Clorovet, 0 tim, Saf-T-pro i Uddevalla AB
Cold Gel, 0 tim, Emin Svenska AB
Cool Off, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Cool Spray, 0 tim, Hälsa & Helhet AB
Dr. Schaette Balsam, 0 tim, Hälsa & Helhet AB
Eclipse Ice Gel, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Eclipse M.R.S ointment, 0 tim,
Eclipse Biofarmab
Epi-soothe, 0 tim, Chemvet
Equident Bettpasta (äpplearom), 0 tim, Hästtandvården i Motala
Equie-arnicagel, 0 tim, Simplus AB
Equie-créme, 0 tim, Simplus AB
Equie-kylgel, 0 tim, Simplus AB
Equie-lotion, 0 tim, Simplus AB
Equie-oil, 0 tim, Simplus AB
Equie-schampo, 0 tim, Simplus AB
Flexi Hoofcream, 0 tim, Eclipse Biofarmab
FlyStar Insektsspray för häst, 0 tim, Equs AB
Forans leg paint, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Fyra Ess Hästliniment, 0 tim, Skillingarydsalvan AB
Fyra Ess Hästsalva, 0 tim, Skillingarydsalvan AB
Glans Schampo, 0 tim, Emin Svenska AB
Glansschampo med aloevera, 0 tim, AC Hästprodukter
Greenes Solution, 0 tim, Sidul Sport AB
Greengard kylgel, 0 tim, Greengard AB
Helosan, 0 tim, Pfizer
Helosan Sol, 0 tim, Pfizer
Hexocil, 0 tim, Pharmaxim Sweden AB
Horsol, 96 tim, N-Vet AB
Hovcreme med aloevera, 0 tim, AC Hästprodukter
Humilac, 0 tim, Chemvet
Iodvet, 0 tim, Saf-T-pro i Uddevalla AB
Irish Green Gel, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Kamfersalva, 0 tim, Pharmaxim Sweden AB
Karledssalva, 0 tim, Antons Konsult AB
Kylgele, 0 tim, AC Hästprodukter
Kwik-Tightener, 0 tim, Emin Svenska AB
Liniment Blue, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Liniment schampo med aloevera, 0 tim, AC Hästprodukter
Lini-Schampo, 0 tim, Emin Svenska AB
Magic Ice, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Man- och pälsglans med aloevera, 0 tim, AC Hästprodukter
Massageolja, 0 tim, AC Hästprodukter
MD Myggdeo konc, 0 tim, Föllinge Hälsoprodukter AB
Mugcur pulver, 0 tim, Firma Leo Nylander
Mugcur Salva, 96 tim, Firma Leo Nylander
NaCl, 0 tim, Saf-T-pro i Uddevalla AB
Nylanders Hästkräm, 0 tim, Firma Leo Nylander
Pharma Arrow, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Pharma Clay, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Pharma Heater, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Pharma Multi-Clay, 96 tim, Pharmacare Nova Oy
Pharma Strong, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Propyless, 0 tim, Schering-Plough
ProSolid Fotkräm, 0 tim, CCS
Pure lanolin med mandelolja, 0 tim, Lanolin Collection
Pyoderm, 0 tim, Chemvet
Racing Lotion, 0 tim, Emin Svenska AB
Radital kylgelé, 0 tim, AB Trikem Kemiskt Tekniska Lab.
Radial liniment för hästar, 0 tim, AB Trikem Kemiskt Tekniska Lab.
Radital sårspray för djur, 0 tim, AB Trikem Kemiskt Tekniska Lab.
Radital värmesalva för hästar, 0 tim, AB Trikem Kemiskt Tekniska Lab.
Red Lotion, 0 tim, Emin Svenska AB
Relax, 0 tim, Equestrian Scandinavia
Remedy Cream, 0 tim, Pharmacare Nova Oy
Renons Flug & Insektsavvisande spray för häst, 0 tim, AB Trikem Kemiskt Tekn. Lab.
Renons Flug & Insektsavvisande kräm för häst, 0 tim, AB Trikem Kemiskt Tekn. Lab.
Reparil gel, 96 tim, Schering Plough AB
Sebolytic, 96 tim, Chemvet
Speed Back, 0 tim, Emin Svenska AB
Speedway Leg Paint, 0 tim, Sidul Sport AB
Sport Liniment, 0 tim, AC Hästprodukter
Superbra Hästsalva, 0 tim, Hälsingehonung
Super-K, 0 tim, Emin Svenska AB
Swede Clay, 0 tim, Eclipse Biofarmab
Switch, 0 tim, Pharmaxim Sweden AB
Tränings Lotion, 0 tim, Emin Svenska AB
TS14 Duschpeeling, 0 tim, Texogen AB
TS960 Tuftek, 0 tim, Texogen AB
Ultra Shield Fly & Insekticide spray, 0 tim, Equestrian Scandinavia
Vegebom Balm Horse, 0 tim, Firma Finn P. Möller
Vegebom Veterinaire Export, 0 tim, Firma Finn P. Möller
VetriDerm Intensive Conditioner, 0 tim, Bayer HealthCare
VetriDerm Intensive Spray, 0 tim, Bayer HealthCare
VetriDerm K-Hex Shampoo, 0 tim, Bayer HealthCare
VetriDerm K-Hex Spray, 0 tim, Bayer HealthCare
Viatop, 0 tim, Boehringer Ingelheim
Värmande aloevera liniment, 96 tim, AC Hästprodukter
X-liniment, 0 tim, Tord Ohlsson, Bergsjö

Foder och fodertillskott

Foder och fodertillskott till häst regleras av foderlagen. Detta innebär bl.a. att fodertillskott skall vara inregistrerat av Jordbruksverket för att få säljas till häst. Detta gäller även fodertillskott som är registrerat i annat land. Foder och fodertillskott inregistreras ej av STC och omfattas normalt ej av dopningsbestämmelserna

Homeopatika - nya bestämmelser

Ny förordning från Jordbruksverket
Sedan den 30 oktober 2005 får inga djur behandlas med homeopatika förrän veterinär kontaktats. Kontakten får ske som en telefonkonsultation. Syftet är att inga djur skall kunna egenbehandlas med homeopatika om detta skulle innebära fara för djurskydd eller smittskydd. Djurägaren är enligt samma förordning tvungen att föra anteckningar om homeopatibehandlingen. Inom trav- och galoppsporten övertar ansvarig tränare dessa skyldigheter.
Senast ändrat 060118

Information till dig som använder naturläkemedel

Tänk på att sådana medel för att få användas till tävlingshäst måste vara godkända som naturläkemedel hos Läkemedelsverket. Tänk på att naturläkemedel alltid har en karenstid på minst 96 timmar men att de även kan innehålla substanser med längre karenstid. Det är inte ovanligt att koffein/teobromin/teofyllin ingår i sådana medel. Kontrollera detta innan användning då dessa substanser har en karenstid på 14 dygn! Dessa substanser kan exempelvis förekomma i kaffe, te och kakao som ibland är tillsatt naturläkemedel!

Senast ändrat 050908

Källa: Travsport.se

Relaterade länkar

Av: Anna.Lundin

Datum för publicering

  • 2007-08-03
Anmäl
2007-08-06 13:40 #1 av: DubbelE

någon som vet hur lång karens det är på Kortison tabletter? hittar det inte i listan.. 3 månader är det iaf på slakt det är det enda jag vet.. men på start? är det lika långt? (det brukar ju vara det)

Anmäl
2007-08-06 14:02 #2 av: PippiL

#1 Vad heter kortison tabletterna?

Anmäl
2007-08-06 14:13 #3 av: DubbelE

Deltison, 50mg.. företaget som tillverkar heter Recip

Anmäl
2007-08-06 16:10 #4 av: AnnaLundin

#1 förmodligen 14 dygn, det är det på de flesta såna preparat, inkluderat Opticorten som också är kortison.

Anmäl
2007-08-06 16:12 #5 av: AnnaLundin

Värt att notera kanske... Många av Er använder Horsol på eksemhästarna, det står faktiskt på 96 timmars startkarens....

Anmäl
2007-08-13 20:58 #6 av: Frickan_mary

är det någon karens på Jodopax?

Anmäl
2007-08-13 22:49 #7 av: TildaLinge

#6 tror inte det :P

Anmäl
2007-08-13 23:24 #8 av: fan_idole

"Förmodligen" och "tror" är inte rätta ord i detta sammanhang.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.