16 - SPTF / ST

Förbundsstämman 2007

2007-03-26 20:20 #0 av: Teja-Bea

Motionerna inför kommande säsonger har nu behandlats. Läs här om vilka regler som kommer att gälla under 2007.

Förbundsstämma 2007

 

Mötet som alla väntat på, Förbundsstämman 2007. Deltagarna hade sina föraningar om att det antingen skulle gå snabbt och smidigt till. Eller så befarade man långa diskussioner och oväntade vändningar. Det blev en lång dag.

Alla klubbar utom två fanns representerade för dagen och röstlängden fastställdes till 70 röster. Första ärende att behandlas för dagen var val av styrelsen för kommande år. Valberedningen har sannerligen haft ett tufft jobb och inte blev det lättare under helgen. Efter hot om avhopp m.m. så blev valberedningen tvungna att ta fram ett förslag i sista sekund. Valberedningens förslag om att ordförande Jan Hyttring skulle sitta kvar ett år till klubbades igenom av stämman. Men när ledamöter skulle väljas så började diskussionerna. Förutom valberedningens förslag på tre personer så hade stämman ytterligare tre namn till förslag. Vid sluten votering avgjordes dock att valberedningens förslag fick majoritet. Tommy Strandqvist, Ingela Svensson och Arne Florqvist sitter på två år.

Även vid val av ledamötessupleanter blev det turbulens. Förutom valberedningens tre förslag gav stämman fyra ytterligare namn. Vid sluten votering valdes Anna Sjöholm och Mikael Lindqvist till två och Bengt Westergren till ett år. Valen till styrelsen blev alltså som följer:

Ordförande: Jan Hyttring - 1 år

Ledamöter:

 • Tommy Strandqvist - 2 år
 • Ingela Svensson - 2 år
 • Arne Florqvist - 2 år

Suppleanter:

 • Anna Sjöholm - 2 år
 • Mikael Lindqvist - 2 år
 • Bengt Westergren - 1 år

Revisorer & suppleanter:

 • Kjell Eriksson - 1 år
 • Hanna Wallin - 1 år
 • Britt-Marie Warda - 1 år (suppl.)
 • Pernilla Jobs - 1 år (suppl.)

Efter detta kom dagens höjdpunkt. Behandling av inkomna motioner. Totalt fanns 48 motioner att behandla. Docka var flera av dessa skriva med samma ärende. (Därav redovisar jag endast de motioner som blivit behandlade med omröstning. Övriga motioner återtogs pga redan behandlat ärende) Såhär beslutade stämman.

 

Motion nr. 1. Dalarnas ponnytravklubb. 

Ärende: Penninghcp.

Motivering: Ge klubbarna ansvarsfrihet i propositionsskrivningen vad gäller handikapningssätt.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut. Bifall    Gäller from. 2008

 

Motion nr. 2. Dalarnas Ponnytravklubb

Ärende: Sulkyhjulsutrustning

Motivering: Tillägg i Tillämpningsanvisningar § 48. Tillåt färgade hjulskydd. Att stänkskydd ej behöver användas för ponnyer.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut: Avslag

 

Motion nr. 3. Dalarnas Ponnytravklubb

Ärende: Antal lopp/tävlingstillfälle

Motivering: Ge klubbarna ansvarsfrihet vid val av antal lopp/tävlingstillfälle. Antalet får dock inte överstiga 16 st.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut: Bifall    Gäller from. 2007

 

Motion nr. 4. Dalarnas Ponnytravklubb

Ärende: Kuskändring

Motivering: Att § 32 i TR angående kuskändring endast gäller vid insprängda lopp med totospel.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut. Bifall    Gäller from. 2008

 

Motion nr. 5. Gävle Ponnytravklubb

Ärende: Penninghcp

Motivering: Att samtliga proppar skall skrivas ut med penninghcp.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut: Avslag

 

Motion nr. 6. Gävle Ponnytravklubb

Ärende: Understarters

Motivering: Uderstarters skall likställas med övriga tävlingsfunktionärer.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut: Avslag

 

Motion nr. 7. Eskilstunas Ponnytravsällskap

Ärende: Åldersgränser

Motivering: Att höja åldersgränserna på ponny från 15 till att 18 år blir högsta tävlingsbara ålder.

SPTF yrkar: Avslag         Stämmans beslut: Avslag (efter votering 35 mot 34)

 

 

Motion nr. 8. Eskilstunas Ponnytravsällskap

Ärende: Montérekord

Motivering: Att återgå till separata trav- respektive montérekord.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut: Avslag

(Handikappning efter montérekord är dock möjligt via fri handikapp.)

 

Motion nr. 9. Eskilstunas Ponnytravsällskap

Ärende: Montévikter

Motivering: Ta bort viktgränserna helt i monté och nyttja konceptet "harmoniskt ekipage".

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut: Avslag

 

Motion nr. 10. Eskilstunas Ponnytravsällskap

Ärende: Kusk SM

Motivering: Gör Kusk SM till ett inofficiellt lopp där tider och prispengar ej räknas. Loppet skall dock fortfarande vara ett Mästerskapslopp.

SPTF yrkar: Avslag               Stämmans beslut: Bifall            Gäller from. 2007

 

Motion nr. 11. Eskilstunas Ponnytravsällskap

Ärende: Volt/autorekord

Motivering: Att ej likställa volt- och autorekord i trav.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut: Avslag

 

Motion nr. 12. Tingsryds Ponnytravklubb

Ärende: Kvaltider

Motivering: Återgå till 2006-års kvaltider. Dvs. Kat A 3.50,0 eller rekord+15 sek. Kat B 2.55,0 eller rekord+15 sek.

SPTF yrkar: Avslag               Stämmans beslut: Bifall                      Gäller from. 2007

 

Motion nr. 13. Halmstads Ponnytravklubb

Ärende: Allmänna bestämmelser

Motivering: Ändringar i allmänna bestämmelser.

SPTF yrkar: Bifall                Stämmans beslut. Bifall    Gäller from. 2008

 

Motion nr. 14. Halmstads Ponnytravklubb

Ärende: Startberättigande

Motivering: Att häst som ej presterat godkänd start de senaste 8 månaderna skall kvala om.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut: Avslag

 

Motion nr. 15. Halmstads Ponnytravklubb

Ärende: Sekreteraren

Motivering: Ändringar i allmänna bestämmelser.

SPTF yrkar: Bifall                Stämmans beslut. Bifall    Gäller from. 2008

 

Motion nr. 16. Halmstads Ponnytravklubb

Ärende: Kusk/ryttares utrustning

Motivering: Att följande text återinförs i reglementet: "Nummertecken och tävlingsdress skall användas vid all körning/ridning på banan fr.o.m. två (2) timmar före första loppets start."

SPTF yrkar: Bifall                Stämmans beslut. Bifall    Gäller from. 2007

 

Motion nr. 16. Halmstads Ponnytravklubb

Ärende: Utvägning monté

Motivering: Att ryttare ej måste kontrollvägas efter lopp.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut. Bifall    Gäller from. 2007

(Montéryttare behöver ej kontrollvägas efter lopp, men kan förekomma.)

 

 

Motion nr. 17. Skånes Ponnytravklubb

Ärende: Obligatorisk säkerhetsväst

Motivering. Att säkerhetsväst skall vara obligatorisk även vid all körning på banan.

SPTF yrkar: Bifall                Stämmans beslut. Avslag

 

Motion nr. 18. Skånes Ponnytravklubb

Ärende: Obligatorisk slaggjord

Motivering: Obligatorisk slaggjord vid all körning på banan.

SPTF yrkar: Bifall                Stämmans beslut. Avslag

 

Motion nr. 18. Skånes Ponnytravklubb

Ärende: Prisskala

Motivering: Att få möjlighet att ändra prisskalan till max tre st vid få startande i loppen.

SPTF yrkar: avslag             Stämmans beslut. Avslag

 

Motion nr. 19. Skånes Ponnytravklubb

Ärende: Handikappningsformer

Motivering: Att meningen "Tillägg kan dock föreskrivas på grund av ponnyns ålder, kön, antal segrar eller rekord" kvarstår som den gjort under 2006. Och att 50% av alla propositioner from. 2007 skall skrivas ut som penninghcp.

SPTF yrkar: Avslag             Stämmans beslut. Bifall    Gäller from. 2007

 

Detta var de motioner som behandlades och gick till beslut under söndagen. Travsäsongen 2007 kommer alltså att se ut som följer:

 • Varje tävlingstillfälle får köras med max 16 lopp.
 • Att regeln "får endast ersättas med likvärdig kusk" endast gäller vid lopp med totospel.
 • Kusk SM kommer att gå som ett inofficiellt lopp där prispengar och tider ej räknas till hästens prestation. Priser kommer att delas ut. Det är dock fortfarande oklart huruvida loppet klassas som ett Mästerskapslopp eller inte.
 • Voltrekordet och autorekordet är fortfarande likställt. Snabbaste presterad tid gäller, oavsett startform.
 • Viktgränserna kvarstår i monté. Kontrollvägning kan ske efter avslutat lopp.
 • Kvaltiderna från 2006 gäller även under 2007. Dvs. Kat A 3.50,0 eller rekord+15 sek. Kat B 2.55,0 eller rekord+15 sek.
 • 50% av alla motioner 2007 skall vara utskriva efter penninghcp.
 • 7 dagars anmälningstid gäller till tävling. Helgdagar som infaller på vardag räknas ej in. Dock ränkas lördag & Söndag.
 • Säsongen 2008 kommer det fortfarande att vara möjligt att skriva ut lopp efter rekordkandikap.

Det blev en lång dag och tyvärr minskade röstlängden mer och mer under eftermiddagen då många långväga resenärer var tvungna att åka hem. Trots många och livliga diskussioner så var stämningen fortfarande ändå god och vi kom till beslut i varje fråga.

Som ni kan läsa ovan så blev flera av de beslut som SPTF's styrelse tagit på mer eller mindre bevåg nedröstade av stämman. Och reglerna är åter som de sett ut innan styrelsen tagit detta beslut. Jag hoppas att detta ger ett uppvaknande till styrelsen att alltid ventilera viktiga frågor med klubbarna - innan man går till beslut!

Tack för en trevlig helg med god stämning och gement resultat.

Väl mött på repmöte och ungdomsting i höst. Jag vill bara avsluta med en vädjan till dem som blir representanter till repmöte och ungdomsting. Kom väl förberedda!!! Ha med er information och diskussionsfrågor från klubben!

 

För Eskilstuna Ponnytravsällskap

Beatrice Jakobsson

26 mars, 2007

Relaterade länkar

Datum för publicering

 • 2007-03-26

Bea Jakobsson, ~www.stuteriteja.se~

Medarbetare gotlandsruss ifokus
Medarbetare ponnytrav ifokus

Anmäl
2007-03-26 20:47 #1 av: christ

Hur gick det med motionen om förkortade anmälningstider så att halvraderna försvinner?

Anmäl
2007-03-26 20:56 #2 av: Russfantast

Skåneklubbens motion om rekordhandicap innehöll ju även ett villkor om att minst 50% av loppen skall skrivas ut efter pengar och att det skall gälla 2007 och 2008.  Jag undrar om mötesdeltagarna var medvena om det. Det påpekades ju från styrelsens representant, men man ville kanske inte höra på det i glädjen över att rekordet skulle gälla som handicapgrund.

Anmäl
2007-03-26 21:04 #3 av: Teja-Bea

#1 Anmälning skall göras 7 dagar innan tävlingsdag. Helgdagar räknas ej in. Men lördag och söndag gör! 

#2Missade att skriva till det - sorry. Åtgärdas direkt!

Bea Jakobsson, ~www.stuteriteja.se~

Medarbetare gotlandsruss ifokus
Medarbetare ponnytrav ifokus

Anmäl
2007-03-26 21:18 #4 av: amandahandersson

Attans vad bra att vi få ha kvar vårat rekordhandicap!! :)

Anmäl
2007-03-26 21:51 #5 av: PippiL

#2 innebär det att i 50% av loppen kan man inte använda sig av hela §25? Dvs. antal segrar, ålder, kön, fri handicap mm?

I så fall vilken miss. För det innebär ju att vi fölorar massor av möjligheter att göra bra lopp?

Anmäl
2007-03-26 22:00 #6 av: linnrisedal

Jag tyckete att allt som gick igenom va bra! Bra röstat ni som var där!

Anmäl
2007-03-26 22:06 #7 av: PippiL

#6 Det är väl inte bra att bara för att vissa vill ha rekordhandicapet kvar så ska alla andra drabbas. Alla andra som har förstått dom hur man kan använda sig av §25? Nu ska dom då lida och inte få skriva ut proppar som dom vill. Det hade väl varit bättre att bara rösta på att tillägget i §25 ska tillbaka, och inte att minst 50% måste skrivas efter penninghandicap.

Smart jobbat... Skrikandes

Anmäl
2007-03-26 22:21 #8 av: amandahandersson

#7, det är inte "vissa" som vill ha rekordhandicap, utan den övervägande majoriteten vill faktiskt ha det.

Och man får väll fortfarande skriva ut propprar på många olika sätt? Nu får alla välja - se de från det sättet!

Anmäl
2007-03-26 22:24 #9 av: PippiL

#8 Näää det är ju just det vi inte kommer att få nu i 50% av loppen. Tycker du det är rättvist!!

Anmäl
2007-03-26 22:27 #10 av: equuleus

#5 Det stämmer, 50% kommer att bara vara penning. Så dem har ju tagit ett steg längre än vad styrelsen gjort hittils.

Anmäl
2007-03-26 22:28 #11 av: amandahandersson

#9, du kommer få köra penninghandicap i 50% av loppen - och det är ju vad du vill!

 

Anmäl
2007-03-26 22:29 #12 av: equuleus

#11 Hon/han vill ju ha kvar möjligheten att få skriva med fri hcp i alla loppen, nu får man inte göra det i 50% av dem.

Anmäl
2007-03-26 22:31 #13 av: amandahandersson

#12, olyckligt det, men det kunde man ju ha skrivit en motion om?

Det har ju stått ganska så klart (iaf vad jag uppfattat det) att en övervägande majoritet inte gillat detta beslut som SPTF tog, och därför röstades det då ner. Då kunde man ju faktiskt ha skrivit en motion, om möjlighet att få skriva fri handicap i loppen.

Sen finns det någonting som heter tidshandicap med, och då stoppar man ju ut intervaller som man får tillägg efter (tex. grundlag 2.00,0, 20 m tillägg vid varje 1,8 sek snabbare).

Anmäl
2007-03-26 22:32 #14 av: PippiL

#10 #11 Det är inte konstigt att inte ni förstår vad som står i motionen, för det verkar inte heller dom som röstat göra.

I klar text så står det att i minst 50% av loppen ska penninghandicap användas. Men sen verkar det inte vara någon som förstår vad §25 innebär. I den paragrafen som var meningen att vi skulle använda, gick det att skriva ut proppar efter fri handicap, ålder, tidsintervaller, kön, antal segrar osv. Olika sätt som gör att vi hade kunnat få jätte bra lopp.

Nu har förbundsstämman röstat bort alla dom sätten att skriva proppar på i minst 50 % av alla lopp. Det är dåligt.

Anmäl
2007-03-26 22:34 #15 av: amandahandersson

#14, men det är för att förbundsstämman OCH klubbarna vill ha kvar rekordhandicapet!

Anmäl
2007-03-26 22:36 #16 av: PippiL

#15 och då offrar man alla andra....

 

Anmäl
2007-03-26 22:37 #17 av: PippiL

Man hade ju kunnat rösta igenom att rekorhcp skulle tillbaka utan att begränsa oss andra...

Anmäl
2007-03-26 22:37 #18 av: equuleus

#14 Jag förstår precis vad motioner gäller om. Dem andra hurrade glatt över att fått igenom denna motion, men egentligen vet dem inte vad dem klubbat igenom. Jag tycker att det är synd att de flesta i sverige inte fattat vad styrelsen egentligen tog beslut om.

Anmäl
2007-03-26 22:39 #19 av: PippiL

#18 Du menar väl vad stämman beslutat om?

Anmäl
2007-03-26 22:41 #20 av: amandahandersson

Som sagt - övervägande majoritet av landet vill faktiskt ha kvar rekordhandicapet, och det var vad styrelsen uteslöt!

 

Anmäl
2007-03-26 22:43 #21 av: equuleus

#18 Ja, same shit för mig,  men ändå är det synd att dem som sitter på "mötet" inte kan läsa motioner och veta vad den egentligen säger.

Anmäl
2007-03-26 22:52 #22 av: equuleus

#20 ja men i och med att den motionen bifölls så måste man skriva 50% propositioner efter enbart penning. Förut fick man iaf använda sig utav fri hcp på allt. Nu blir det betydligt svårare att skriva bra proppar. Iaf på den 50%arn.

Anmäl
2007-03-26 22:53 #23 av: [Ponny]

motinoen som gick igenom ger dessutom styrelsen i uppdrag att utvärdera hur det har gått, till hösten 2008 och att styrelsen därefter ska besluta vad som ska gälla fr.o.m. 2009

och som sagt att minst 50% av loppen ska skrivas ut som pengahandicap redan från i år.

Anmäl
2007-03-26 22:54 #24 av: Impulz

#17 Nej, det kunde man faktiskt inte...

Men jag instämmer dock i att det nog fanns dom som kanske inte riktigt såg vad motionen innebar... Faktiskt så kändes det ibland som om vissa klubbar inte riktigt hade gått igenom ordentligt vad dom ville, kändes ibland som att personer röstade efter egna åsikter litegrann... Men det var bara min känsla det!

På en stämma ska man inte rösta efter egna åsikter alls, utan enbart för vad majoriteten av klubbens medlemmar vill! Vilket ska ha gåtts igenom innan...

Anmäl
2007-03-26 22:55 #25 av: juliapettersson
Anna Sjöblom heter den nya suppleanten.
Anmäl
2007-03-26 22:59 #26 av: PippiL

Det hade varit helt ok med att ta tillbaka rekordhc. Men att rösta igenom att 50% ska skrivas efter penninghcp tyder bara på att folk inte har (eller har velat) ta reda på vad §25 innebär. Det finns massor av bra proppar att skriva, men dom möjligheterna är nu borta i 50% av alla lopp.

#20 så bara för att man vill ha kvar rekordhcp så offrar man vad som helst? Det är ju samma personer som vill ha rekordhcp kvar, som också skriver att alla klubbar ska ha valfrihet. Vart tog den valfriheten vägen?

Anmäl
2007-03-26 23:01 #27 av: equuleus

#23 men det hade säkert blivit en mycket bättre utvärdering om man hade fått skriva med fri hcp även på den 50%. Kankse man vill att utvärderingen ska bli negativ så att man tar bort penning helt?

Anmäl
2007-03-26 23:09 #28 av: PippiL

#24 Jo det fanns det, Alvesta hade en enkel och tydlig motion om att återinföra tillägger "eller rekord" i §25. Varför röstades inte den igenom istället?

Anmäl
2007-03-26 23:10 #29 av: Johansson

#26 Du med alla dessa åsikter är det inte dags att tala om vem du är?

Anmäl
2007-03-26 23:20 #30 av: PippiL

#23 För att vara korrekt så ska klubbarna utvärdera.

#29 Lite typiskt för detta forum, att så fort det är någon som tycker nåt annat så byter man ämne genom att ifrågasätta anonymiteten. Du får gärna tycka annars än mig. Flört

Anmäl
2007-03-26 23:22 #31 av: PippiL

#27 Det kanske är så, har inte tänkt på det. Men när utvärderingen ska göras så ser det ju sämre ut, när vi blir begränsade på det sättet  Fundersam

Anmäl
2007-03-26 23:23 #32 av: juliapettersson

Jag tycker också att din anonymitet är lite märklig, du har starka åsikter och bra argument, varför inte berätta vem du är så man kan ta dig på allvar i fortsättningen?

Anmäl
2007-03-26 23:24 #33 av: PippiL

#32 Låt bli om du inte vill Flört

Anmäl
2007-03-26 23:28 #34 av: equuleus

#31 Ja precis, det kommer ju bli så, tyvärr.

Anmäl
2007-03-26 23:33 #35 av: MaritaM

Hej Amandah det är inte alls som du skrev att vi kan skriva propparna som vi vill. I och med att Skånes sista motion gick igenom. Tänker inte dra det här utan läs igenom deras motion och tänk till både en två ggr sen tycker jag att ni alla som vill ha kvar rekordhandikappet ska tänka efter för som deras motion var skriven så blev det MYCKET svårare att skriva bra proppar.

Anmäl
2007-03-26 23:39 #36 av: amandahandersson

I rekordhandicap är det; Må bästa häst vinna!
 Det vill säja att den ponnyn som sänker mest eller den ponnyn som går närmast sitt rekord vinner.

OCH - är inte det mer än rätt!? 

Anmäl
2007-03-26 23:43 #37 av: equuleus

#36 Men då måste ju hästen så gott som gå på max i varje löp.

Anmäl
2007-03-26 23:45 #38 av: amandahandersson

#37, inte alltid. Och - jag tycker den hästen som faktiskt går bäst ska få vinna!
Mena damp jag sklle fått om jag sänkt en häst 10 sekunder, och hsätne som vann int sänkte en enda!

Anmäl
2007-03-26 23:46 #39 av: Mille

#37 och i pengahcp måste en lite sämre häst gå ÖVER max i varje löp...och de som har lite snabbare rekord i förhållande till lite pengar kan ta lätta segrar och placeringar...

Anmäl
2007-03-26 23:49 #40 av: equuleus

#38 39 Inte om man hade haft kvar fri hcp helt å hållet. Man kan skriva så mycket bättre proppar med det än man någonsin kommer göra med rekord. Man har dubbelt så många val möjligheter om inte fler.

Anmäl
2007-03-26 23:52 #41 av: amandahandersson

#40, tex. att jag får tillägg om min pålle vart väääldans duktig och vunnit? Eller att han råkar vara vallack? Och att han är 9 år, och inte  tjänar någonting på tillägg efter ålder?

Nej, må bästa ponny vinna. 

Anmäl
2007-03-26 23:53 #42 av: juliapettersson

... då skriver man proppar med både penning & rekord!

Anmäl
2007-03-26 23:56 #43 av: AnnaLundin

Hörrni!

Fortsätt gärna diskutera de olika handicapningsformerna tills ni SPYR Flört, men gör det i en EGEN tråd! Detta handlar om förbundsstämman!!

Anmäl
2007-03-26 23:57 #44 av: equuleus

#41 kan ju stänga en propp på pengar och sen distansera ut dem via start poäng och, har din ponny inte blivit placerad på de sista starterna förtjänar den inte då att stå bra till och en annan ponny i samma klass som vunnit mycket de senaste starterna förtjänar väl då att få stå långt bak eller har jag fel? eller så stängen man ÄVEN med rekord.

Anmäl
2007-03-27 00:00 #45 av: Ylva_Sundbyholm

Att skånes motion gick igenom berrode på att det var den ena som var kvar och rätt skriven, större delen av stämman trodde att frågan om rek hcp var avklarad efter första motionen. Men i och med att de hade formulerat den med tids hcp och ingen förklarade skillnaden så blev det väldigt fel. Klubbar drog tillbaka sina motioner för att de trodde att det redan var klubbat att vi fick ha rek hcp även i fortsättningen. Den enda som var kvar när det kom upp att motion nr ett var felskriven var skånes.

Ylva

Anmäl
2007-03-27 00:18 #46 av: MaritaM

#43 Varför får inte dessa trådar ändra riktning när det tillåts i andra? Fattar inte hur sjutton du tänker . Gäller inte det lika du har ju själv sagt att man får räkna med sånt så skärp dig och ändra inte på dina egna reglar, men klart det är ju du som står som ansvarig för denna sida. Så då kan man ändra som man själv vill och behagar

Anmäl
2007-03-27 00:20 #47 av: Ylva_Sundbyholm

Jag funderar på en sak gällande kusk sm. I Eps motion står det följande. "Loppet skall fortfarande varea ett mästerskapslopp med utan prispengar, priser skall dock utdelas."

Hur kan det då komma sig att den inte meningen gäller i den beslutade motionen? I alla andra motioner gäller varje ord och det är av yttersta vikt att inte minsta detalj är felaktig. När vi röstade igenom motionen var den raden med att det skall fortsätta att vara ett mästerskaps lopp. Precis som PippiL skriver kan man inte ta beslut som inte är motionerade om, men att det skulle vara ett mästerskaps lopp står klart och tydligt i vår motion! Och endå så god togs motionen med en ändring? Hur kommer det sig?

Anmäl
2007-03-27 00:29 #48 av: AnnaLundin

#46 Detta är en ARTIKEL om förbundsstämman, låt den vara det!

VARFÖR INTE skapa EN NY tråd där ni kan fortsätta diskutera handicapsystemen i all evighet? OM det framgår vad tråden handlar om redan från början så kan FLER vara med och diskutera! :D

En viss urspårning är okej, men från förundsstämman till att diskutera effekter av olika handicapsystem, där är steget lite FÖR långt. Man bör ju helst kunna utläsa av inledningsinlägget vad tråden ifråga ska handla om, åtminstone i närheten!

Anmäl
2007-03-27 00:32 #49 av: MaritaM

#47

Det fick du ju förklarat för dig på stämman varför det är så.Det var ju så att ni inte ville att pengarna och tiderna skulle belastas på hästen. Då skulle ni skrivit en sådan motion,

Anmäl
2007-03-27 00:36 #50 av: Ylva_Sundbyholm

#47 I motionen står det precis så att rekord och inte pengar skall räknas, Men att det skall vara ett mästerskapslopp? Det är det vi har röstat igenom på stämman varför följs då inte det?

 

Anmäl
2007-03-27 00:42 #51 av: PippiL

#50 Troligtvis för att det inte först fanns en motion som förändrade reglerna för mästerskapsloppen. Och i den motionen står inte nåt om förändring i regelverket, utan bara att det ska köras som mästerskapslopp. Och enl. mästerskapsreglerna är detta omöjlit, då inte tider och prispengar ska räknas.

Ytterligare ett bevis på att motioner ska skrivas separate. En för att ta bort prispengarna och tiderna, en för att ändra mästerskapsreglerna osv.

Anmäl
2007-03-27 00:46 #52 av: Ylva_Sundbyholm

#51 Men som det nu är så har stämman som är högst beslutande tagit ett beslut att Kusk Sm Skall köras med inoffeciella tider och inga pengar men endå vara ett mästerskaps lopp. Alltså har man tagit det beslutet då borde reglerna ändras? När vi beslutar om en motion beslutar vi om hela, alltså kan vi inte ta ut delar ur den vilket görs i det här fallet.

Varför kan vi inte göra så att det blir ett bra beslut? Jag tror inte att Någon vill att det skall köras som icke mäserskaps lopp och det var absolut inte vad eskilstuna ville med sin motion! Det var därför motionen innehöll just den formuleringen att det fortfarande skall köras som mästerskaps lopp! och det har stämman godkänt!

Anmäl
2007-03-27 01:01 #53 av: PippiL

Jag vet inte riktigt. Men även om stämman är högst beslutande, så finns en dagordning att följa. Och om man då helt plötsligt kommer på att man vill ändra i Mästerskapsreglerna, så är ju inte detta med som en motion. Och det kan man inte göra för då vet ju inte klubbarna hur dom ska rösta. För då har ju inte frågan varit uppe i dom klubbarna först.

Så även om stämman är högst beslutande så kan den inte ta vilka beslut som helst. Så funkar det inte.

Anmäl
2007-03-27 01:02 #54 av: Impulz

#28 Den drogs tillbaka..

Anmäl
2007-03-27 01:02 #55 av: Mille

#51 osv.

DET undar jag också...eftersom det står klart och tydligt att dt ska fortsätta vara ett mästerskapslopp, och att det röstas ja till motionen...men ändå komemr dte inte vara så...

 Om det komemr vara ngn prestige i kusk-sm fats det inte är ett officiellt lopp är ju upp till oss, hur vi väljer att se på loppet...

Anmäl
2007-03-27 01:04 #56 av: PippiL

#54 Varför det?

Anmäl
2007-03-27 01:06 #57 av: Ylva_Sundbyholm

 Eps motion blev en hel annan i och med att man valde( eller hur man nu ska uttrycka sig) att inte ändra i riktlinjer, vilket indirekt förespråkas i motionen i och med att vi har skrivit att det skall fortsätta att vara ett mästerskaps lopp.

Klubbarna hemma när de röstade, röstade på motionen så som den var skriven att det skulle fortsätta att ett mästerskaps lopp. Det känns inte schyst mot dessa att det nu blir ett annat beslut. Inte heller är det schyst mot oss som klubb att ändra det vi motionerade om, vilket jag förstår att man inte får göra. Jag hoppas att någon av justerarna tänker till vad det egentligen står i motionen så att de ändrar och inför att det skall fortsätta att vara ett mästerskaps lopp för det är Det klubbarna har röstat fram!

Anmäl
2007-03-27 01:15 #58 av: PippiL

#57 Jag förstår precis vad du menar. Men det är just detta som är så svårt med motioner. Jag har själv försökt, men det krävs stor kunskap. Ett vet jag och har lärt mej, en motion ska innehålla en sak aldrig flera. Då är det bättre att skriva flera.

Ang. er motion, så är ju en ändring i mästerskaps reglerna nåt helt annat. Ni kan nog förespråka i motionen att det ska köras som mästerskapslopp hur mycket ni vill, krasst sagt. Så länge det står i mästerkskaps reglerna att tider och prispengar ska räknas så blir det så.

Jag säger igen att jag kan inte säga 100% att det är så här. Men jag har varit på några stämmor för några år sedan. Och jag var som ett frågetecken efteråt. Har numera, tror jag, förstått hur det går till. Eller kommit en bit på vägen, mycket kvar att lära... Glad

Anmäl
2007-03-27 01:22 #59 av: Ylva_Sundbyholm

#58 Om man motionerar om flera saker och beslutet går igenom måste väl alla de sakerna gå igenom samtidigt? En motion får förändra regler alltså bör det inte vara ett problem?

Det klubbarna ville är att det skall vara ett mästerskapslopp men utan pengar och tider, Varför kan då inte Sptfs styrelse förstå oss och göra som vi vill och beslutar?

Jag personligen har i stortsett inget förtroende kvar för sptfs styrelse, det känns som att det vill straffa oss för att vi inte vill följa deras beslut. Bara den saken de gjorde med motion nr 1 där dom ansåg att vi hade tagit ett beslut men inte meddelade detta till oss och de visste att vi trodde att beslutet var ett annat, det är riktigt dålig stil! Vilka är de egentligen där för? Oss kuskar eller för alla de vuxna som har så mycket åsikter om vår sport? Eller tror de att de sitter där för att få skriva sina egna åsikter till 100%?

Allt handlar om hur sptf väljer att tolka saker och hur de vill se på det. Hade de velat att vi skulle få ett kusk sm som eskilstuna motionerade om så hade det inte varit omöjligt! 

Ylva

Anmäl
2007-03-27 01:25 #60 av: Impulz

Jag har tidigare varit på flera ungdomsting och rep.möten, men detta var den första stämman jag var på, och jag har definitivt lärt mig mycket mer om motionsskrivning! Och jag har också kommit fram till att klubbarna måste förbereda detta mer än vad som görs, personerna som skickas till stämman måste vara mycket insatt i motionerna och framförallt veta vad klubbens medlemmar vill/tycker!

#56 Jag tror att den drogs tillbaka för att dom trodde att ämnet redan var behandlat.. Men jag kan ha blandat ihop det, var lite rörigt där ett tag...

Anmäl
2007-03-27 01:27 #61 av: Ylva_Sundbyholm

#60 Alla Alvestas motioner drogs tillbaka för att de trodde att ämnet redan var beslutat om.

Anmäl
2007-03-27 01:29 #62 av: PippiL

Du får naturligtvis tycka vad du vill, men vill du vara med och "leka" får du nog lov att lära dig lekens spelregler. Inget ont, men så är det. Man kan inte bara komma in och kräva saker, man måste göra det på rätt sätt.

Du måste förstå att det är inte så att alla klubbar i landet har samma förståelse för kusk-SM som ni, allt är inte lika självklart. Och går man då in och ändrar i mästerskapsreglerna så kan jag då tänka mej att det finns en hel del folk som skulle protestera, för nåt sån beslut är aldrig taget.

Ang. motioner så MÅSTE man sätta sig in i varenda ord och vad det betyder så man förstår den ordentlig. Så man verkligen vet vad det är man röstar fram. För i en annan tråd här, så har ju uppenbart inte alla förstått vad Skåne klubbens motion som röstats igenom innebär för alla. Den är ju till och med skit dålig för alla som bara vill ha rekordhcp kvar. Men det får bli en annan tråd.

Det låter som jag skäller på dej, men jag hoppas du förstår att jag inte gör det, utan bara försöker förklara efter bästa förmåga. Glad

Anmäl
2007-03-27 01:33 #63 av: Ylva_Sundbyholm

#62 Jag förstår att du inte skäller på mig.

Det jag inte förstår är varför man i det här fallet kan välja att bara ta en del av motionen. I såna fall borde ju hela motionen bli ogilitig? För som redan är skrivet du kan inte välja att ta en halv motion. I och med att motionen är tagen i helhet så borde det inte vara möjligt att ta bort kusk sm ur mästerskaps loppen?

Det skulle jag vilja ha en förklaring på, vi föreslog på stämman att de skulle skriva ett tillägg i mästerskapsriktlinjerna vilket spfts styrelse borde kunna göra? Det är väl inget som stämman måste besluta om?

Hade de varit intresserade av att göra som klubbarna och kuskarna ville i den här frågan så hade det inte varit omöjligt! Eller?

Anmäl
2007-03-27 01:41 #64 av: PippiL

Jag tror iaf att det inte är så enkelt. Motionen är tagen, men sen visar det sej att i mästerskapsreglerna är inte detta tillåtet, och då kan man inget göra.

Styrelsen kan inte ändra på det, bara så där på förbundsstämman. Det finns inte med som en punkt på dagordningen. Jag vet att det är konstigt, tycker jag med. Men jag kan förstå att det blir så här. För skulle man kunna ändra lite här och där som man tycker för tillfället, så skulle ju många ändringar kunna göras utan att man har hunnit kolla upp om det får följder för något annat. Och då det finns riktiga paragrafryttre så gäller granskas nog varenda ord i en ändring upp och ner in och ut flera varv. Lätt det blir fel.

Anmäl
2007-03-27 01:44 #65 av: Ylva_Sundbyholm

#64 Det förstår jag, men varför står mästerskaps riktlinjerna över stämman? Om ett sånt här beslut tas måste det väl automatiskt ändras i reglerna eftersom man har beslutat om det?

Nej att styrelsen inte kan ändra på förbundsstämman kan jag köpa, men de skulle kunna göra det på ett senare styrelsemöte? Om de ville att det skulle bli ett rättvist beslut jämtemot klubbarna.

Anmäl
2007-03-27 01:49 #66 av: PippiL

Om det hade funnits med typ "och en ändring ska göras i mästerskaps reglerna så loppet fortfarande får köras med mästerskapstitel" eller nåt liknande. Då hade det ju gällt, för då hade klubbarna vetat om det.

Tänk om det finns ett gäng som absolut inte vill ändra mästerskapsreglerna, och som nu sitter och tycker att det borde köras ett officiellt kusk-SM Mästerkskap!!! Dom skulle säkert inte gillat en ändring i reglerna. Nej, det är långsökt, men det kunde ju lika gärna ha gällt nåt annat i nåt regelverk. Och då är det väl svårt att i ett läge gå förbi gällande bestämmelser och besluta nåt, och i nästa inte göra det...

Anmäl
2007-03-27 01:51 #67 av: PippiL

Glömde skriva, att jag har svårt att tro att styrelsen skulle gå emot ett beslut som förbundsstämman nyss tagit. Det verkar inte troligt, kan dom det alls?

Anmäl
2007-03-27 01:53 #68 av: Ylva_Sundbyholm

#66 Vem vill inte att sm skall köras som offeciellt mästerskapslopp?

Alla dom som röstade igår röstade för att skulle fortsätta vara ett mästerskaps lopp. Självklart finns det folk runt om i landet som vill ha kvar dom gammla reglerna, men majoriteten ville ändra till att tider och pengar inte skulle gälla men att det skulle vara ett mästerskaps lopp. För det var så de röstade igår! Det som röstades fram i går står för vad alla landets ponnyklubbar vill, och vad ponnyklubbarna vill, skall vara de deras medlemmar vill. Alltså vill majoriteten av sveriges ponnytravmedlemmar att kusk sm skall skriva som det skrevs i vår motion. Vad är då problemet med att skriva loppet som majoriteten vill?

Anmäl
2007-03-27 01:54 #69 av: Ylva_Sundbyholm

#67 Dom skulle inte gå emot ett beslut tvärtom de skulle uppfylla det beslutet som är taget utifrån det som står i motionen!

Anmäl
2007-03-27 01:55 #70 av: PippiL

Jag tror du får kolla upp detta med styrelsen, för nu har jag inga fler svar...  Flört

Ska gå i säng nu. Hörs en annan gång.

Anmäl
2007-03-27 01:58 #71 av: Ylva_Sundbyholm

#70 ja jag ska försöka att kolla upp det i morgon. Det känns inte som att det är rättvist smot ponnytrav Sverige att ta en del av en motion som de vill ha igenom. Det ger ju helt andra premisser att tävla på. Som det nya beslutet är så är det på gränsen till att det gammla är bättre.

God natt

Ylva

Anmäl
2007-03-27 02:08 #72 av: Herkules

Ursäkta PonnytravSverige, men detta måste bara få sägas.

Vilken soppa ni har ställt till med som biföll Skåne-klubbens motion.

Var detta verkligen nödvändigt? Det här blir inte grannt att reda ut.

Anmäl
2007-03-27 02:14 #73 av: AnnaLundin

#72 Det sorgliga är att det inte är första gången man väljer ut "fel" motion att röda på... Det hände för några år sen också, när jag var på mötet. Nu minns jag inte vad det var det handlade om då, men kontentan var att den motion av dem som avhandlade samma ämne, var felformulerad, så det man trodde att man röstade på i själva verket var fel, så omröstningens utfall blev det motsatta mot vad de flesta trodde att de röstat på...

Anmäl
2007-03-27 09:57 #74 av: xet_48

Efter att ha läst inläggen från årets förbundstämma i olika trådar, kan man bara konstatera att många av Er deltagare pratat först och tänkt sedan, i stället för tvärtom.(inte helt ovanligt?) Tydligen är det så att Ni som i Er iver att spy galla över styrelse och deras beslut, glömt vad Ni varit där för.

Alla Ni som nu gnäller, sluuuta och acceptera dom beslut stämman tagit och finn Er i att Ni också gjort fel. Ni borde åxå stå för era "misstag" likt SPTF:s styrelse får göra. Alla misstag går i regel att rätta till med samarbete och god vilja, men då måste alla hjälpas åt.

PS. Tittar man på sammansättningen av den nya styrelsen som Ni på stämman röstat fram, så är den ganska lika den gamla. En ny ledamot och en ny suppleant. Inte onormalt alls, så Ni kan inte vara såååå missnöjda med den tidigare styrelsen eller hur? DS

Anmäl
2007-03-27 10:05 #75 av: Trav_

jag tror att detta blir bra jag.. Och har inte kusk sm på eskilstuna gått såhär förut? Eller är jag ute och cyklar nu? Kusk sm har iaf varit helt kanon dom åren jag har varit på eskilstuna i samband med kusk sm.

Anmäl
2007-03-27 10:26 #76 av: PippiL

#75 Jo, det har tidigare körts på E-tuna utan att tider och prispengar har räknats. Inte med två lopp.
Alltid kritiserat...Fundersam Det verkar gått troll i det loppet, folk är aldrig nöjda.

Anmäl
2007-03-27 10:28 #77 av: PippiL

Oj, nu lät det som om jag menade att det är bara kritiserat när det körs på E-tuna, det menar jag INTE. Utan att loppet alltid är det, oavsett vart det körs.

Anmäl
2007-03-27 11:59 #78 av: Ylva_Sundbyholm

#75 Skillnanden då var att loppet hade mästerskaps status.

 

Anmäl
2007-03-27 12:29 #79 av: [Ponny]

Ni som är missnöjda kontakta er egen klubb och erbjud era tjänster.Vissa klubbar hade i alla fall full koll medan andra inte ens visste vad de skulle göra i Stockholm, men som sagt engagera er lokalt så blir det bättre nästa år.

Sätt i gång och skriv motioner redan nu om ni vill förändra.

Gnäll på internet tjänar inget till.

Anmäl
2007-03-27 13:19 #80 av: Inna

Är valberedningen samma som förra året eller blev det nåt utbyte där?

Anmäl
2007-03-27 14:00 #81 av: Teja-Bea

#80 Hej! Valberedningen är ny inför nästa år.

 • Evert Nylander (sammankallande)
 • Kicki Elfgren
 • Agneta Håård

 

Bea Jakobsson, ~www.stuteriteja.se~

Medarbetare gotlandsruss ifokus
Medarbetare ponnytrav ifokus

Anmäl
2007-03-27 14:10 #82 av: Inna

Då kan man konstatera att det blev mer utbytt i valberedningen än i styrelsen.  Kanske ett betyg på hur dom arbetat.

Anmäl
2007-03-27 14:15 #83 av: Superman

I vanlig ordning är det gnäll och åter gnäll efter en årsstämma. Om man nu har så många åsikter om vad som faktiskt har beslutats skriv då motioner för att få er åsikt vädrad. Det är fullt tillåtet för en enskild medlem att skriva en motion till årsstämman. Jag tycker själv att nu när vi fick med rekordhcp:et trots allt och har fler valmöjligheter att skriva ut proppar på så ska vi väl ändå vara nöjda. Hur många av er gnällde inte när det bara var ett få antal pengahcp och resten rekordhcp? Det eviga gnället på de som körde efter klockan och inte bästa möjliga placering enl. er. Det spelar ingen roll vad som beslutas för domedagsprofeter som er kommer alltid att finnas......

Anmäl
2007-03-27 15:28 #84 av: tuffing

#74 ta reda på lite mera information från din klubb om detta innan du säger för mycket!!!

Jag tänker inte gå in något närmare på det som skedde då vi skulle rösta fram representanter till styrelsen.

 

Anmäl
2007-09-24 14:22 #85 av: Zetter

putt, knuff

Anmäl
2007-09-24 15:32 #86 av: PippiL

#85 Varför knuffar du upp denna gamla tråd?Förvånad

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.