16 - SPTF / ST

Ungdomsting och representantskapsmöte

2006-11-24 00:06 #0 av: AnnaLundin

Här hittar du en omfattande sammanfattning om det som avhandlades på höstens ungdomsting och representantskapsmöte!

 

Årets andra, och sista, ungdomsting är avklarat. Som vanligt samlades vi på Quality hotell i Arlanda stad. Vi hade under dagen 41 representanter från 24 av landets klubbar. Jag blir glad av att se en så god uppslutning, det visar att klubbarna ser hur viktigt ungdomstinget är! Jag skulle vilja att alla klubbar till våren förbereder sina ungdomstingsdeltagare på vad det är de ska göra på tinget. Att de har med sig frågor och synpunkter från sina respektive klubbar.

Ledare för i höst var Christina

Vi började dagen med att i geografiskt blandade grupper fundera på vad vi vill förändra med dagens ponnytrav. Vilka regler vi vill ändra på.

Träningsråd

Strax därefter kom Reimo Liljendal, travtränarassistent hos Stig H. Han höll en föreläsning i träning och hästhantering.

Reimo talade om vikten att vi hanterar våra ponnyer korrekt. Att deras behov tillgodoses till största möjliga mån och han la stor tyngd vid hur viktigt det är att hästen dricker bra.

Han talade även om att vi måste behandla våra hästar som vänner - de är ej ett arbetsredskap! Stressa heller inte med din häst. Att arbeta under stress med hästen medför sällan eller aldrig gott resultat. Utan planera din träning, hantering och tävling väl så du har gott om tid.

Svårbedömda filmer

Efter lunch fortsatte arbete i grupper. Vi fick se filmsekvenser från årets tävlingar runt om i landet. Här fick vi titta efter vad som gick fel, hur det gick fel och vad följden ska bli. Ska kusken bestraffas? Ska hästen kvala om?

Samtliga deltagare ville se filmerna om och om igen innan man kunde se alla misstag och sedan kunna göra en bedömning på eventuell påföljd. Vi fick se exempel på illa leda volter, tjuvstarter, hästar som travar orent, trängningar, stör­ningar, felaktiga nedtagningar av galopperande hästar, felaktig drivning m.m.

Vi insåg snart att det är väldigt svårt att hinna med att se allt och att vi i grupperna heller inte var helt eniga om vilken påföljden skulle bli. Efter detta fick man faktiskt en aning mer ödmjukhet inför ponnytravdomarnas mycket svåra arbetsuppgifter.

De filmer som visades upp, och fler därtill, följde med varje klubb hem. Så om du vill se eller använda dessa filmer, så prata med din klubbs representant från ungdomstinget och domarrådet.

Diskussionsfrågor

Dagens sista punkt var att diskutera de förslag på förändringar vi funderade över tidigare under dagen. Här nedan följer samtliga diskussionspunkter.

1) Viktgränserna i monté

Detta var helt klart dagens hetaste fråga. Alla hade synpunkter på hur systemet ser ut idag, och diskussionerna rörde främst kategori A. Hela samlingen var enig om att viktgränserna för kat A borde förändras. Hur de sedan skulle förändras rådde delade meningar om:

 • - Höj den totala maxvikten till 50kg
 • - Dela upp vägningen. 45kg för ryttare, 8kg för utrustning
 • - Ta bort vägningen av utrustningen. Alltså väg endast ryttaren. Maxvikt 45kg (A&B)
 • - Ta bort alla viktgränser, begreppet "harmoniskt ekipage" skall gälla för alla. (A&B)

De två sistnämnda förslagen gäller för både kategori A & B.

När det sista förslaget kom upp, alltså att ta bort alla viktgränser, så kom diskussionen igång igen. Vad är egentligen ett "harmoniskt ekipage"? Om detta ska gälla så ska alla landets ekipagekontrollanter utbildas i vad som menas med harmoniskt ekipage. Det skall finnas tydliga riktlinjer att följa så att bedömningen i största mån blir likartad över hela landets travbanor. Ett argument för att ta bort viktgränserna var Tränaransvar. Varje tränare och kusk har ansvar för sin hästs hälsa. Borde vi då inte kunna bedöma om hästen är kapabel att bära den ryttare vi valt? Om kusken nu är yngre så ligger ansvaret på föräldern. Tyvärr kan vi konstatera att det finns många okunniga föräldrar med på travbanorna. Så ett förslag vore då kanske att minst en förälder måste delta på barnets licenskurs?

2) Separata rekordtider för trav och monté

Sedan två år tillbaka så är rekordtiderna för trav och monté jämställda. Dvs. att hästen även i monté distanseras efter sitt travrekord - oavsett montékapacitet. Även här var deltagarna eniga om att det handlar om två olika tävlingsgrenar och att rekorden ska vara var för sig. För att undvika orättvisor med stora skillnader i trav och monté så ville man även införa en maxgräns på exempelvis fem (5) sekunders skillnad mellan trav och montérekord. Vid kval i monté ska den nuvarande regeln om att häst som startat tidigare ska kvala på en tid inom +15 sekunder från aktuellt rekord fortfarande gälla.

3) Separata volt och autorekord

I föregående ämne gick diskussionen över i huruvida rekordtiderna i volt och autostart ska vara separata eller jämställda. From årsskiftet 2007 gäller ju att hästen alltid ska distanseras på snabbaste rekordtiden, oavsett startform. Även här var det en majoritet av deltagarna som ansåg att detta borde ändras. Hästar har klar fördel av den flygande start som autostart ger och får därför ett par sekunder till godo på sitt rekord. Dock kvarstår problemen med att vissa utnyttjar detta och "kör ner" sina hästar i auto och sedan startar som ostartade i volt. För att undvika detta föreslogs att även här införa en maxgräns på exempelvis fem (5) sekunders skillnad mellan volt och autorekorden.

4) Höjd åldersgräns för ponny

Samtliga deltagare var eniga om att våra ponnyer är kapabla att tävla ponnytrav längre än till 15 års ålder. Man jämförde med alla övriga svenska ponnysporter där åldersgränsen antingen är 18 eller ingen gräns alls! Även ponnytrav i våra grann­länder har en åldersgräns på 18 år. Så ville deltagarna ha även i Sverige. Detta var förslagen:

 • - Höj åldersgränsen för både kat A och B till max 18 år.
 • - From 16 års ålder krävs friskintyg i början av året
 • - From 16 års ålder krävs kval i början av året
 • - From 16 år är endast en (1) start per tävlingsdag tillåten

5) Längderna på körspön

Några av deltagarna hade i flera fall upplevt att deras körspön var antingen för långa eller för korta och man började diskutera om dagens gränser var lämpliga eller om de skulle ändras. De som besvärades av detta ansågs dock vara en så liten mängd av landets kuskar så de som drabbas av dagens regler borde söka dispens hos SPTF.

6) Kusk SM

Ungdomstingets deltagare var här rörande eniga om att det koncept som använts vid Kusk SM i år inte är bra. Med dagens rutiner handlar det mer om ett Tränar SM! Man ville i princip återgå till den "gamla" metoden:

 • - Tiderna i Kusk SM skall vara inofficiella
 • - Kuskarna ska i den mån de kan ta med sig en häst till loppet. Annars ska klubben hjälpa till
 • - Kuskarna ska lottas på hästarna, kan även lottas på den häst de tar med.
 • - Hästarna ska kunna handikappas efter gottgörelse. (se längre ner)

7) Obligatorisk slaggjord

Denna punkt gick ganska snabbt förbi. Frågan om att göra slaggjorden obligatorisk vid tävling har diskuterats i landet. Här ansåg majoriteten att slaggjorden inte ska vara obligatorisk. Somliga hästar kan omöjligen gå med slaggjord och andra som använder slagjorden fäster den helt fel, så den ändå inte gör någon nytta. Någon föreslog att man annars kunde köra med säkerhetsväst. Denna fungerar tyvärr inte som ett komplement till slaggjorden, men det kanske vore en annan fråga att ta upp? Att införa att man ska köra med säkerhetsväst?

8) Rekordhandikapp efter gottgörelse

Någon undrade om man får distansera hästen efter den snabbaste tiden presterad de senaste fem starterna, istället för det aktuella rekordet. Man ser ofta exempel på hästar som antingen vart i topp en gång och sedan har svårt att nå den tiden igen. Eller problemet med att orutinerade lillasyster tar över tömmarna och har svårt att få hästen ner till storasysters tider. Dessa hästar skulle få det bättre av att handikappas efter gottgörelse. Det visade sig att detta har gått att tillämpa hela tiden! Det är bara upp till klubbarna att skriva ut sådana propositioner!

9) Kuskbyte

Idag står i reglemente att vid kuskbyte får ordinarie kusk endast ersättas med en likvärdig kusk. Så om en unghäst har börjat slå och kusken blivit rädd så fick du förr inte sätta upp en rutinerad kusk...!

Detta ville man alltså ta bort. Man får själv välja vilken kusk som skall ersätta ordinarie.

10) B-varning vid "för tidig över startlinjen"?

På domarrådet diskuterades påföljdsmallen och man ansåg att kuskarna tar för lätt på en A-varning. Det finns även kuskar som utnyttjar detta och chansar över startlinjen. Denna fråga fördes vidare till ungdomstinget. Ska man höja bestraff­ningen på tjuvstart till B? Här var deltagarna inte eniga, eller hade ingen aning. Omröstningen blev som följer:  JA - 15st   NEJ - 12st   Vet Ej - 9st. En svag majoritet ansåg alltså att bestraffningen borde bli hårdare.

11) Propositionsskrivning

Ju roligare propositioner klubbarna skriver ut, desto roligare blir loppen och våra tävlingsdagar! Därför ville man ha förslag på distanseringsmetoder. Detta är några av förslagen:

 • - Lopp för kusk eller häst som ej segrat
 • - Tillägg efter antal segrar på kusken eller hästen
 • - Tillägg efter kusken eller hästens ålder
 • - Stäng loppen med tider eller pengar
 • - Fri handikapp
 • - Handikapp efter gottgörelse
 • - Lopp i bakvarv
 • - Lopp på "udda" grunddistans
 • - Lopp endast för ston eller hingstar/vallacker.

Endast fantasin sätter gränserna när du ska skriva propositioner. Ge förslag till Propkommittén i din klubb!

 

Beatrice Jakobsson, EPS

Deltagare på ungdomstinget

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

På söndagen var det dags för Representantskapsmöte.

Dagen inleddes med Petra Andersson som höll en föreläsning i Etik och Moral i anknytning till hästen. I sin föreläsning har hon hämtat mycket information ifrån filosofen Tom Regan.

Hon pratade om att hästens roll i människans etiska tänkande har vuxit betydligt. Tidigare ansågs hästen som ett bruksredskap och deras arbetsfunktion var det viktigaste. Idag viss djurskyddslagar, djurrättsorganisationer och även vetenskapsmän som fördjupar sig i hästens tänkande.

Hästens rättigheter?

Filosofen Tom Regan ställer frågan om en häst kan ha rättigheter, på samma sätt som människan. Han jämför bla. Med FN:s människorättsdeklaration där flera punkter stämmer väl in på djuren. Tex. att man ska ha rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Vidare kan vi läsa att ingen ska tvingas in i slav eller trälarbete eller bli utsatt för tortyr eller förnedrande behandling eller bestraffning. Detta är ord som mycket väl stämmer in på en varelses rätt att leva.

Men i människans roll så kommer skyldigheter med rättigheter. Tex. att med rättigheten att ej tvingas i slaveri så kommer även skyldigheten att ej bedriva slaveri! Så har hästarna då skyldigheter? Vi kan ju jämföra med våra barn. Vi ger barnen tydliga rättigheter med kräver inte samma skyldighet tillbaka, så varför då kräva det av hästarna? Visst är väl vi hästägare villiga att ge hästarna fulla rättigheter utan att kräva skyldigheter tillbaka!

Filosofen Tom Regan berättar vidare om att hästen visar tydligt ställningstagande. T.ex. ska jag äta eller promenera? Leka med kompisarna eller sova?

Regan menar även att hästen har en form av tidsperspektiv. De lär sig snabbt rutiner och får in vanor. De måste ha någon form av uppfattning om vad klockan är för en häst som är van att komma in och få mat vid 17:00 står ofta också mycket riktigt vid grinden och väntar kl. 16:50! Regan talar även om att hästarna har trosföreställningar. Kommer du med selen så anar hästen att den ska köras etc.

Hästarna har självklart färre och inte lite avancerade föreställningen och tids­perspektiv än människan, men de är minst lika viktiga! Men tyvärr så mindervärderas ofta hästens livsuppfattningar på grund av att de kommer från ett djur. Frasen "det är ju bara ett djur" har vi väl alla hört?

Låt djuren vara djur

Petra fortsätter sin föreläsning med att tala om hänsyn. Självklart skall hästar, och andra djur, visas hänsyn, men ska de visas samma hänsyn som människan? Nej självklart inte! Det är ofta meningslöst och vi vissa fall även skadligt för din häst! Människan uppskattar t.ex. omväxling i sina matvanor. Att byta kraftfoder ofta och att bryta vanor i hästens matrutiner skapar obalans i bakteriefloran och kan ge hästen allvarliga tarmsjukdomar!

Det viktigaste med att ta hand om din häst är i alla fall: Låt djuren vara djur!

Det är en väldigt vanlig fälla att man förmänskligar hästarna. Att man packar på dem på tok för många skydd och behandlar dem efter hur man själv skulle vilja ha det. Du vill inte själv vara ute när de regnar - Hästen tvingas vara inne.

Du vill vara ute i strålande sol - Hästen går kvar ute, ofta i 30 grader varmt och utan skugga.

Du skulle frysa vid lite vind och -2 grader - Hästen packas på med tre täcken!

Sluta förmänskliga våra vänner - Låt djuren vara djur!

~

Efter Petras uppskattade föreläsning så fick vi en rapport ifrån gårdagens domarråd. Arne Florkvist berättade att under 2005 har man hållit domarutbildningar på tre olika ställen, med sammanlagt 90 deltagare. Till 2007 blir det tyvärr bara en domarkurs men SPTF kommer att hålla tre kurser i Förenings- Arrangörs- och Funtionärskunskap.

Statistik

Efter detta diskuterades påföljdsmallen och Florskvist redogjorde statistik på förseelser i travloppen. Säsongen 2006 kördes sammanlagt 1170 lopp på våra svenska travbanor. En markant ökning på "för tidig över startlinjen (kod 101)" och "illa ledd volt (kod 104)". När detta redovisades så kom en ytterligare diskussion om man kanske ska höja påföljden på 101 till B-varning.

Vi fick även se siffror på en ökning av felaktiga drivningar. En ökning med över 100 % från tidigare år! Beror detta på att domarna har blivit hårdare i sina bedömningar eller kör kuskarna helt enkelt sämre och fulare nu? Man vill ju hoppas på det förstnämnda...

Även antalet påföljder för Oljud under lopp har med än fördubblats under 2007 och vi får ju hoppas att det även här beror på att domarnas bedömningar har blivit hårdare.

På mötet diskuterades även de vanligaste strykningsorsakerna. Bortsett från följdstrykning så är transporthinder den vanligaste strykningsorsaken i hela landet. Tyvärr beror detta i flera fall på att denna strykningsorsak missbrukas. Det finns kuskar som anser att motståndet är för hårt och vill därmed stryka, men man vill inte bli följdstruken till tävlingen helgen efter... Man diskuterade hur pass stort problem detta är och vad man kan göra för att undvika detta i framtiden. Ett förslag var att kräva intyg från mekaniker att bilen eller transporten är ur funktion.

När Arne sagt sitt om Domarrådet så klev Christina fram och redogjorde för lördagens ungdomsting. Tingets förslag och åsikter väckte en ganska lång diskussion bland repmötets deltagare, och ämnet som åter kom på tal var montévikterna. Här nämnde någon en fundering om att antalet körda lopp under 2006 har minskat från föregående år. Kan detta bero på att vi tappat så många montélopp kat A under året? Det var även flera av de vuxna deltagarna som ansåg att ungdomstingets förslag på att väga endast ryttaren, utan utrustning, var en bra idé. Allt viktigt kom i alla fall med i redogörelsen och den här var väl en av de mest rättvisa och opartiska rapporter som gjorts av ungdomstinget!

Rapport från styrelsen

Senare kom rapporten från styrelsen. Detta blev sagt:

 • - styrelsen vill behålla viktgränsen på 45kg i monté kat A.
 • - Styrelsen anser att det är ok att använda överåriga (+15 år) ponnyer i utbildningssyfte. Tex. inom travskolorna. Dock får de ej användas i licenslopp.
 • - Styrelsen lade fram ett förslag på ändring i stadgarna angående motionsskrivning inför förbundsstämman. Denna ändring skulle innebära att samtliga motioner ska vara SPTF tillhanda före årsskiftet. Hela landets motioner skickas sedan ut till respektive klubb för behandling senast 30 dagar före förbundsstämma. Detta innebär att klubben på sitt årsmöte kan låta samtliga medlemmar vara med och ta ställning till motionerna.

Efter styrelsens rapport så fick Torsten Forsell ordet. Han hade talat med STC om de var villiga att hjälpa till mer vid de sk. Insprängda loppen. STC svarade då att vill ta allt ansvar, dock med vissa förändringar.

 • - Ingsprängda lopp skall finnas med som ett ordinarie lopp under tävlingsdagen
 • - Insprängda lopp ska endast köras med penninghandikapp
 • - Som insprängda lopp räknas även mästerskapsloppen som går tillsammans med stora travet
 • - Alla anmälningar till insprängda lopp ska göras direkt till kansliet
 • - Klubbarna bestämmer fortfarande antalet insprängda lopp i samråd med stortravklubben
 • - Propskrivningen sker i samarbete med STC

Som avslutningen fick deltagarna komma med synpunkter och frågor som väckts under den gånga säsongen. Här ställdes frågan varför hästarna bara får gå ett kval/dag. Man tog även upp ämnet om brist på understarters vid tävlingsdagarna. Förslaget var att alla banor skulle utbilda fasta understarters som jobbar en heldag. Och utbildningen behövs. För om det inte saknas understarter i loppen så är vissa av dem som står inte tillräckligt kompetent! Visste du till exempel att du som understarter ska flagga för alla typer av orsak till omstart? Även vid tex. illa ledd volt, fel spår i starten som stör någon annan?! Nej, jag trodde väl inte det...

Jag kommer att åka på mötena även i vår och jag hoppas att vi får mycket att prata om då! Att deltagarna på ungdomstinget har med sig frågor och synpunkter från sina respektive klubbar. Och att alla klubbar i landet skickar in motioner på allt ni tycker ska ändras! Om ni inte säger ifrån så kan vi heller inte få några ändringar! Ju fler som uttalar sina åsikter, desto större chans är det att vi får det bästa möjliga utav vårt framtida ponnytrav.

Jag säger som med propositionsskrivningen - endast fantasin sätter gränserna!

 

 

 

Beatrice Jakobsson, EPS

Deltagare på Representantskapsmöte

 

Av: B.Jakobsson

Datum för publicering

 • 2006-11-23
Anmäl
2006-11-24 00:14 #1 av: Ylva_Sundbyholm

Jätte bra skrivet Bea, kanon! tack för en rolig helg!

Anmäl
2006-11-24 11:59 #2 av: Teja-Bea

Tack själv! Va bra att du hittade nycklen! Vart var den?! kram

Bea Jakobsson, ~www.stuteriteja.se~

Medarbetare gotlandsruss ifokus
Medarbetare ponnytrav ifokus

Anmäl
2006-11-24 16:07 #3 av: piggybank

Bra skrivet, bara att stig hs försteman heter reijo inte reimoGlad

Anmäl
2006-11-24 16:20 #4 av: stuteriess

Tack Bea, en jättebra och lättläst sammanställning!

Anmäl
2006-11-24 17:49 #5 av: Ylva_Sundbyholm

# 2 den va i den bruna tröjan.. och ja kände verkligen igenom den flera gånger där uppe.. men men tur att den kom till rätta sen iaf. kramar

Anmäl
2006-12-01 01:31 #6 av: AnnaLundin

knuff

Anmäl
2006-12-01 10:56 #7 av: Nitro
Jättebra skrivet, men det var bara en sak jag reagerade på.
Om det ska införas intyg för strykning för transporthinder.
Hur gör man när hästen inte går in i transporten!?
Jag har själv varit med om det och blev avstängd två veckor för att inget intyg kunde uppvisas och domarna trodde inte på mej. ? Fundersam
Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.