2012-06-26 08:08 #0 av: ryttarn

På tisdag samlar Svensk Travsport representanter för travsportens aktiva i Hästsportens Hus. – Jag vill skapa större öppenhet och bättre dialog kring travsportens djurskyddsarbete i allmänhet och medicineringsfrågor i synnerhet, säger generalsekreterare Ulf Hörnberg.

Mötet föranleds av den diskussion och kritik som svallade upp efter ett beslut i april om nya karenstider på 96 timmar för 32 utvärtes produkter som tidigare inte haft någon karenstid alls. Bland annat berördes vanligt förekommande liniment, som används dagligen i många stall.

– Vi såg inte sprängkraften i de nya karenstiderna. Det kändes därför rätt att dra tillbaka beslutet för att med travsportens intressenter på nytt lyfta frågan. Nu vill vi tillsammans med de aktiva hitta en gemensam väg hur vi skall jobba med dessa frågor i fortsättningen och den dialogen startar med det här mötet, säger Ulf Hörnberg.

Förutom representanter för Svensk Travsport deltar Avelsföreningen, B-tränarnas Riksförbund, Riksförbundet för Sveriges Travhästägare, Svensk Monté Riksorganisation, Svenska Ponnytravförbundet, Sveriges Lärlingsförening, Sveriges Travamatörers Riksförbund, Travtränarnas Riksförbund och Travklubben Sleipner samt representanter för Svensk Galopp.

 

Källa: travsport.se